Historie kuželek v Blansku do roku 2000

Oddíl kuželek Spartak ČKD Blansko byl založen v roce 1954. V té době tvořila oddíl malá skupina nadšenců pro tento sport, která hrála kuželky v Letní kuželně Společenského domu. Oddíl byl přihlášen do okresní soutěže Blansko – Boskovice. Pro nedostatek zkušeností se závodním sportem a hlavně neregulérnost vlastní kuželny bylo rozhodnuto dočasně přerušit účast v soutěžích a tyto nedostatky odstranit.

První ustavující schůze oddílu kuželek Spartaku ČKD Blansko byla dne 17.5.1956, na které byli zvolení funkcionáři: Alois Cihlář, Jaroslav Koupý, Havlíček, František Kazda, Josef Habřina. Zároveň bylo rozhodnuto přihlásit dvě družstva do soutěží.

Z hlediska sportovního byly úspěchy oddílu kuželek překvapující. První družstvo dvakrát zvítězilo v meziokresní soutěži Blansko – Boskovice – Svitavy a postoupilo přes všechny třídy až do nejvyšší krajské soutěže. V této soutěži setrvalo dva roky a v roce 1967 postoupilo jako první ze všech sportovních odvětví na blanensku do druhé ligy. Zde obsadili 7. místo. Po široké reorganizaci, která v tomto roce proběhla v kuželkářských soutěžích se družstvo navrátilo do krajského kola.

V roce 1973 došlo k ustavení třetího družstva oddílu kuželek převážně z mladých odborářů. Toto bylo žádoucí z toho důvodu, že dosavadní kádr dosáhl poměrně vysokého věkového průměru a omlazení se stalo životně důležitou nutností.

Nástupem mladé generace nezůstala zapomenuta jména těch, kteří se o rozvoj kuželkářského sportu nejvíce zasloužili. Jsou to zejména: Jaroslav Koupý, Alois Cihlář, Josef Habřina, Ladislav Černý, Josef Němec, Ing. Svatopluk Havlíček, František, Bohumil a Jan Kazdové a řada dalších.

Organizačně se v této době na chodu oddílu kuželek nejvíce podíleli J. Habřina, A. Buš, Snášel, Špaček, Bašný, Ing. Z. Fadrný, P. Nečas.

Roku 1985 – po otevření nové kuželny došlo ke snížení členské základny z 61 na 38 členů. Přes toto početní oslabení došlo k rozšíření dospělých na 4 družstva. "A" družstvo hrálo krajský přebor, "B" družstvo krajskou soutěž, "C" družstvo hrálo městskou soutěž a "D" družstvo základní třídu. Družstvo dorostu hrálo krajský přebor. Dále bylo ustaveno družstvo dorostenek. V oddílu byl dostatek odborných kádrů, ať již rozhodčích nebo trenéru. Měl k dispozici 10 rozhodčích, z toho jednoho I. třídy, ostatní III. třídy. O sportovní stránku nových hráčů se staralo 9 trenérů. Jeden měl kvalifikaci II. Třídy, ostatní III. Třídy. Celková činnost oddílu byla řízena sedmičlenným výborem.

Roku 1988 – 1990 – dominantní postava blanenských kuželek Petr Nečas hraje za Boskovice.

Roku 1991 – 1992 – postup do moravskoslezské národní ligy ve složení: Ing. Petr Halačka (býval juniorským reprezentantem), J. Kratochvíl, R. Černý, P. Novotný, J. Špičák, P. Nečas, L. Černý, M. Vaverka, trenér V. Svoboda. Hráčským pojmem po desetiletí je Petr Nečas. Druhá liga se hrála pouze s vlastními odchovanci – kádr "A" mužstvo tvořili Petr Nečas, Ladislav a Petr Novotný, Josef Kotlán, Ladislav Musil, Emil Pernica.

Roku 1993 – postup "A" mužstva do I. ligy.

Roku 1996/1997 – družstvo mužů vybojovalo stříbrnou medaili v I. lize – Josef Čapka, Petr Nečas, Pavel Kolařík, Pavel Palián, Petr Pospíšilík, Pavel Vymazal, Karel Zubalík. K tehdejšímu úpěchu zvláště pomohl pan Čapka.

Roku 1998 – sestup "A" mužstva do II. ligy.

Dne 23.5.1999 – Zdeňka Špačková (Ševčíková) získává bronzovou medaili na Mistrovství České republiky pro rok 1999 - kuželna Blansko, 28 startujících - ženy.

1. Naděžda Dobešová - Třebíč
2. Růžena Smrčková - Slavia Praha
3. Zdeňka Špačková - ČKD Blansko

Roku 2000 postoupily ženy do I. ligy zásluhou Zdeňky Špačkové (Ševčíkové), Lenky Kolářové (Kalové), Aleny Holcové, Zuzany Kolaříkové, Heleny Daňkové a Dany Musilové. (Družstvo žen bylo v oddíle kuželek založena na přelomu 80.-90. let.)

Na kuželně byl sehráno: (data do roku 1998)

23.-25.10.1987   - Dunajský pohár (ČR, Maďarsko, Jugoslávie, SRN, Rakousko – muži, ženy)

21.-22.9.1991     - Čechy – Morava – Slovensko (dorostenci, dorostenky)

4.12.1993           - I. Mezinárodní utkání ČR – Rakousko

3.-5.11.1995       - WORLD CUP – světový pohár mužů a žen

23.-24.3.1996     - mezinárodní utkání ČR – Polsko

20.-21.4.1996     - Mistrovství ČR – muži

4.9.1996             - mezinárodní utkání ČR – Slovenská republika

1.3.-2.3.1997      - mezinárodní utkání ČR – Polsko

19.-20.4.1997     - Mistrovství ČR dorostenců

21.-25.11.1998   - 11. mezinárodní mistrovství USIC (sdružení železničářů) v kuželkách žen

22.5.-23.5.1999  - Mistrovství ČR – ženy

11.-14-6-1998    - Mistrovství světa dorostu

Vyhledávání

© 2008–2018 Všechna práva vyhrazena. Datum poslední aktualizace: 20.4.2019